Disclaimer

Disclaimer

Kelly Maria Online, verleent u hierbij toegang tot www.kellymariaonline.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Kelly Maria Online behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.kellymariaonline.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Kelly Maria Online.

Beperkte aansprakelijkheid

Kelly Maria Online spant zich in om de inhoud van www.kellymariaonline.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.kellymariaonline.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kelly Maria Online.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.kellymariaonline.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.kellymariaonline.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kelly Maria Online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, code en afbeeldingen) liggen bij Kelly Maria Online.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kelly Maria Online, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.